Over ons

Persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en
begeleiding op maat

GuideNGrow is een organisatie met jonge en dynamische professionals. Wij bieden begeleiding op maat aan (jong)volwassenen met complexe problematiek.

Dit zijn (jong)volwassenen die het moeilijk hebben om in de maatschappij mee te doen. Door bijvoorbeeld psychische klachten, forensische problematiek, gedragsproblemen, een ontwikkelingsstoornis of verslaving.

Wij willen deze mensen (weer) bewust maken van hun krachten, kwaliteiten, interesses en talenten. Wij (her)activeren hen en bieden hen perspectief in het leven.

Wij streven naar een succesvol traject, waarin de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt centraal staat. Het einddoel is om de cliënt te begeleiden naar zoveel mogelijk zelfstandigheid waardoor de cliënt optimaal in de maatschappij kan functioneren.

Ons team bestaat uit diverse multiculturele specialisten en begeleiders. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met een Caribische of Zuid-Amerikaanse achtergrond.

Missie
GuideNGrow brengt perspectief en zorgt voor het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de cliënt. Met begeleiding op maat zorgen wij dat de cliënt de regie over het leven (terug) krijgt.

Ambulante begeleiding

Met ambulante begeleiding word je in jouw eigen vertrouwde woonomgeving begeleid. Je krijgt hulp bij het vergroten van jouw  zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Forensische ambulante begeleiding

Met forensische ambulante begeleiding worden (jong)volwassenen die een justitiële titel hebben en-/of onder toezicht van de reclassering staan, geholpen met het terugkeren in de samenleving.

Trajectbegeleiding

Met trajectbegeleiding bieden wij jou intensieve begeleiding bij het ontdekken van talenten, persoonlijke drijfveren en het vinden van een passende opleiding of (betaalde) baan.

Persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en
begeleiding op maat