Begeleiding

Persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en
begeleiding op maat

GuideNGrow biedt begeleiding en ondersteuning op meerdere leefgebieden zoals;
zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid,
werk en activiteit.

Ambulante begeleiding

Met ambulante begeleiding word je in jouw eigen vertrouwde woonomgeving begeleid. Je krijgt hulp bij het vergroten van jouw zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Op deze manier voorkomen we dat jouw situatie verslechtert en geven wij
jou het gevoel van veiligheid. Wij streven ernaar om de regie over jouw eigen leven terug te krijgen. 

Forensische ambulante begeleiding

Met forensische ambulante begeleiding worden (jong)volwassenen die een justitiële titel hebben en-/of onder toezicht van de reclassering staan, geholpen met het terugkeren in de samenleving.

Het doel van de begeleiding is om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving. Wij werken aan het bevorderen van re-integratie om de kans op recidive te verminderen.

Trajectbegeleiding

Met trajectbegeleiding bieden wij jou intensieve begeleiding bij het ontdekken van talenten, persoonlijke drijfveren en het vinden van een passende opleiding of (betaalde) baan.

Terug gaan naar school, werk of een andere vorm van dagbesteding geeft jou structuur en energie. Ook kan het bijdragen bij de activatie om jouw talenten en kwaliteiten door te ontwikkelen. Wij kijken naar wat jij kan en wil en wat het beste in jouw leefsituatie past.

Waarom GuideNGrow

N

Persoonlijke ontwikkeling

Met de juiste begeleiding vergroot je jouw zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

N

Bewustwording

Wij ondersteunen jou bij het (h)erkennen van persoonlijke krachten, talenten en drijfveren.

N

Begeleiding op maat

Iedere cliënt is verschillend. Daarom focussen wij op ieders individuele behoeften.

N

Activerend

Wij activeren jou om stappen te ondernemen om jouw eigen persoonlijke doelen te behalen.